2014. február 1., szombat

A szabály és a szabadság tudománya

A kreativitás alapja a szabály. Ha nincs szabály, nincs mitől eltérni. A kreatív személy képes összeegyeztetni az összeegyeztethetetlent. Meglátja a lehetőségeket.

A kreatív helyzetek azok, amikor ütköztetni lehet a meglévőt egy más megoldással, a szokásost szokatlanná lehet tenni, a határokat meg lehet kérdőjelezni, a nézőpontokat össze lehet vetni. Ezek a helyzetek egyrészről megkívánják az ismereteket, amelyektől el lehet térni, és a szabályokat, amelyek korlátai kihívást jelentenek. Másrészről ezek a helyzetek feszültséget keltenek, amelynek mértéke és elviselésének szintje egyénenként különböző. Ezt a tulajdonságot is, mint minden egyéb tulajdonságot, adottságok és környezeti hatások alakítják.

A kreatív személyiség legfőbb jellemzője, hogy tolerálja a bizonytalan, a kétértelmű keltette feszültséget. A mindennapi életben optimális feszültségszintű környezetet igyekszik az ember kialakítani maga körül. A rend, a szabályosság, az ismétlés megnyugtató. A rendezetlenség, a szabálytalanság, az új helyzetek feszültségkeltők.

Az emberi bal agyfélteke a részletekre irányuló, elemző működést végez. Ez tudatos, módszeres gondolkodást tesz lehetővé. A jobb agyfélteke a részletek birtokában egészeket, képeket, fogalmakat, gondolatokat, képzeteket gyárt. Működése intuitív, kevéssé tudatos. Az egyén akarata nélkül, vagy akár ellenére is megoldásokat hoz. A jobb agyfélteke erőteljes működése így hibás feldolgozáshoz és ezáltal teljesítményzavarokhoz vezethet, ugyanakkor kimagasló kreatív működéshez is. A környezeten múlik, hogy milyen irányban fejlődnek ezek a különleges gyerekek - tanulási zavar vagy akár tehetség címkét kaphatnak.

A digitális korban újféle lehetőségek nyíltak. A kultúra kedvez a kreatív működésnek, mert jobban megjelenik vizualitás által megerősített átlátó, holisztikus információfeldolgozás.

A tanításban és fejlesztésben hatékonyak mindazon módszerek, amelyek a régi és új, a logikai-elemző-verbális, és az intuitív-átfogó-vizuális gondolkodást kívánják. Ide tartoznak a kétkezes mozgások és sportok, valamint az egész agyat kívánó feladatok:
  • a hangok, képek és mozdulatok együtt a szavakkal, verbalitással;
  • művészetek a tudományban, tudomány a művészetben;
  • táblás-stratégiai játékok;
  • társas helyzetek.
Azok lesznek a sikeresek, akik tudnak módszeresen, logikusan, elemzően gondolkodni, amellett, hogy képesek a részletektől eltávolodni, és szabadon játszani, újabb és újabb megoldásokat találni, több nézőpontot egyesíteni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése